ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qiao2 (จู้อิน ㄑㄧㄠˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qiáo