ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qiang3 (จู้อิน ㄑㄧㄤˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qiǎng