ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qian2 (จู้อิน ㄑㄧㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qián