ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

qian2 (จู้อิน ㄑㄧㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ qián