ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qia4 (จู้อิน ㄑㄧㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qià