ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qi4 (จู้อิน ㄑㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ