ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

qi4 (จู้อิน ㄑㄧˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ