ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qi3 (จู้อิน ㄑㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ