ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qi2 (จู้อิน ㄑㄧˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ