ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

publiques

  1. เพศหญิงพหูพจน์ของ public