ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

publique

  1. เพศหญิง เอกพจน์ of public