ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

publique

  1. เพศหญิงเอกพจน์ของ public