ภาษาฝรั่งเศส แก้ไข

คำคุณศัพท์ แก้ไข

publique

  1. เพศหญิง เอกพจน์ของ public