ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

pu2 (จู้อิน ㄆㄨˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ