ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pu1 (จู้อิน ㄆㄨ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ