ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

pride (พฺรายฺด)

  1. ความภาคภูมิใจ