ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

presented

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ present