ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

prepared

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ prepare