ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

plastic

  1. พลาสติก