ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

plane

  1. เครื่องบิน