ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

pie3 (จู้อิน ㄆㄧㄝˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ piě