ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

pian2 (จู้อิน ㄆㄧㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ pián