ดูเพิ่ม: piàn, pián, piān, และ piǎn

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

pian (pian5pian0, จู้อิน ˙ㄆㄧㄢ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ piān.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ pián.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ piǎn.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ piàn.