ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pi4 (จู้อิน ㄆㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ