ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

pi2 (จู้อิน ㄆㄧˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ