ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

path (แพธ)

  1. หนทาง