ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

paternal grandmother (พหูพจน์ paternal grandmothers) (เพอะแทรฺนัล-แกฺรนดฺมาเธอรฺ)

  1. ย่า (แม่ของพ่อ)