ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

past(แพส-ต)

  1. อดีต