ภาษาละตินแก้ไข

คำนามแก้ไข

palpebra ญ.

  1. เปลือกตา

ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

palpebra ญ.

  1. เปลือกตา

ภาษาอินเทอร์ลิงกวาแก้ไข

คำนามแก้ไข

palpebra

  1. เปลือกตา