ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

pale (เพล)

  1. ซีดเซียว