ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ปา-ดี

คำนามแก้ไข

padi

  1. ข้าวเปลือก