ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

pa1 (จู้อิน ㄆㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ