ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

opens

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ open