ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:'อนเซ

เลขแก้ไข

once

  1. สิบเอ็ด