ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:โอ'เชนตา

เลขแก้ไข

ochenta

  1. แปดสิบ