ภาษาอังกฤษแก้ไข

ocean (โอเฌียน)

คำนามแก้ไข

  1. มหาสมุทร, มหรรณพ