ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

obtains

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ obtain