ภาษาอังกฤษแก้ไข

oboe (โอโบ)

คำนามแก้ไข

  1. โอโบ