ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nuage ช. (พหูพจน์ nuages)

  1. เมฆ