ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nu2 (จู้อิน ㄋㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ