ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nong2 (จู้อิน ㄋㄨㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nóng