ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimiksi

  1. translative พหูพจน์ of nimi