ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nimeä

  1. partitive เอกพจน์ of nimi