ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ni4 (จู้อิน ㄋㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ