ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ni3 (จู้อิน ㄋㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ