ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ni2 (จู้อิน ㄋㄧˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ