ภาษากาตาลาแก้ไข

คำนามแก้ไข

nen

  1. เด็กผู้ชาย

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nen (จู้อิน ˙ㄋㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ nèn.