ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

nei3 (จู้อิน ㄋㄟˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ něi