ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nei (จู้อิน ˙ㄋㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ néi.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ něi.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ nèi.