ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: เน็ก เล็กทฺ
  • จำนวนพยางค์: 2

คำกริยาแก้ไข

neglect

  1. ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง
    He neglected his duty.
    เขาไม่เอาใจใส่หน้าที่ของเขา