ภาษาอังกฤษแก้ไข

necessity (นิเสะสิตี)

คำนามแก้ไข

  1. ความต้องการ