ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

nang3 (จู้อิน ㄋㄤˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ nǎng