ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nang2 (จู้อิน ㄋㄤˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ náng