ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nai2 (จู้อิน ㄋㄞˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nái